Familjerätt och Arvsrätt

Familjerätt och Arvsrätt

Våran advokatfirma är specialiserad i familjerätt och arvsrätt. Vi kan biträda dig under processerna i ärenden som involverar utländska element.

Vi har haft ett ärende där ett gift par, mellan en tysk man och en fransk kvinna, gifta i Gibraltar och bosatta i Spanien, bestämmer sig för att avsluta sitt förhållande.

I ett av våra ärenden har vi haft en engelsk klient som har avlidit i Spanien med kvarlåtenskap i flera länder i världen. Han har varit gift tre gånger. Han avled i sitt tredje äktenskapet med en filippinsk dam som han hade en son med. Från sitt andra äktenskap med en venezuelansk dam lämnade han två barn, och från sitt första äktenskap, med en engelsk dam lämnade han en annan dotter.

Detta är ett ärende som i praktiken är mycket vanligt och frågan är följande: Vilken lag från vilket land tillämpas i varje enskilt fall? Att välja ett lämpligt rättssystem är viktigt när man ger råd till klienter under dessa eller liknande omständigheter.

Advokatfirman Mesa & Green är medveten om de senaste internationella standarderna och därför vet vi vilken lag som tillämpas i varje enskilt fall.

Att utfärda ett testamente kan vara ett mycket användbart verktyg för att underlätta tillämpningen av din sista vilja när det gäller dina arvingar och din egendom.

Begär kostnadsfri och icke-bindande information om hur du upprättar ett testamente i Spanien.