Fastighetsrätt och stadsplanering

Vi är vana att arbeta med ärenden inom fastighetsrätt och stadsplanering. Köp och försäljning av fastigheter, tomter eller nyproduktioner. Vi ansöker om stadsplaneringslicenser…. eller sköter skatter som uppkommer i samband med en fastighetstransaktion.

Utforma och kontrollera hyresavtal, vräkning av kriminella hyresgäster, konflikter med bostadsföreningen, hemförsäkringar… är mycket efterfrågade ärenden och där Advokatfirman Mesa & Green är specialiserad.

Om du funderar på att sälja eller förvärva en bostad i Spanien är du välkommen att kontakta oss. Det första samtalet är kostnadsfritt. Vi kommer att förklara det du behöver veta och allt du behöver ta hänsyn till i varje enskilt fall.

För att du ska kunna förstå hur en köp- eller försäljningsprocess går till , rekommenderar vi dig att gå in på följande länk “Guide to Buy a Property in Spain“, eller att ta kontakt med oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.