Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten är den rättsgren som ansvarar för regleringen av den offentliga förvaltningen.  Det är den som reglerar relationer mellan den offentliga förvaltningen och invånarna.

Licenser, tillstånd, koncessioner, sanktioner, inspektioner… Den dagliga situationen är full av situationer där vi måste ta itu direkt med den offentliga förvaltningen.

På Advokatfirman Mesa & Green kommer vi att ge dig råd i alla administrativa frågor, att formulera lämpliga förfrågningar, anklagelser eller överklaganden.

På samma sätt, om du har lidit någon typ av skada på grund av administrationens funktion, kommer Advokatfirman Mesa & Green att vidta lämpliga krav för att ersätta dig för sådana åtgärder. Åtgärder inför trafikverket, fordonsregistrering, böter… är mycket användbara tjänster för våra utländska kunder som har beslutat att etablera sin bostad i Spanien, Costa del Sol, Marbella