Hypoteksrätt

Nya hypotekslån, refinansiering av befintliga lån, datio in solutum

Den globala finanskrisen som började i slutet av 2007 är en direkt följd av bankkrisen. Många banker runt om i världen gick i konkurs och till och med räddningen av regeringarna i deras länder var nödvändig.

Kreditgivning har minskat kraftigt de senaste åren.

Trots att situationen i Spanien fortfarande inte är återställd så är bankerna mer villiga att bevilja hypotekslån. För att lånet ska bli beviljat är det viktigt att ge lämpliga råd om relaterade utgifter, att tänka på relevant dokumentation, tidsfrister, räntor, kränkande klausuler … Det är viktigt för att minska kostnaderna och för att du ska kunna genomföra en lyckad affär.

Å andra sidan, om du är inteckningsskyldig och har svårt att betala ditt bolån, finns det också andra alternativ som vi kan hjälpa dig med. På Advokatfirman Mesa & Green kommer vi att förhandla med banken om det bästa alternativet i varje enskilt fall.

Refinansiering, förlängning av betalningsperioder, datio in solutum, kränkande klausuler… Tveka inte att kontakta oss. Vi kan utan skyldighet rekommendera dig vilka åtgärder som bör vidtas i varje enskilt fall.