Processrätt

På Advokatfirman Mesa & Green lägger vi ner mycket arbete på att hitta lösningar på problem som kan uppstå mellan två parter, vi försöker göra alla nöjda. En sådan lösning är dock inte alltid genomförbar och vi är tvungna att tillgripa rättstvister inför domstolen.

På Advokatfirman Mesa & Green har vi advokater som är experter på att agera inför domstolen. För att vinna ett förfarande är det viktigt att ha god kunskap i de fastställda förfarandereglerna.

Upplösning av avtal, anspråk på belopp, vräkningar av kriminella hyresgäster, presentation av klagomål, ersättning för skador, testamentarier, försvar av konsumenter och användare, processer relaterade till konstruktioner … är några av de situationer som kan uppstå bland många andra där en rättegång är det enda sättet att hitta en lösning.

Om möjligheten dyker upp, tveka inte att kontakta oss. Den första rådgivningen är kostnadsfri och vi kommer att försöka ge dig de riktlinjer du ska följa under hela förfarandet.