Skatterätt

Att vara uppdaterad med Skatteverket är inte bara en skyldighet, det är även ett sätt att undvika obehagliga överraskningar i form av böter och påföljder om du inte uppfyller dina skyldigheter.

På Advokatfirman Mesa & Green, oavsett om du är en fysisk eller juridisk person, kommer vi att råda dig skattemässigt att optimera dina skatteförpliktelser.

Du kommer att få lämpliga råd om Inkomstskatt för icke residenter, bolagsskatt, internationell beskattning, arvs- och gåvoskatt, moms, fastighetsöverföringsskatt och dokumenterade juridiska handlingar … eller någon annan skatt som uppkommer för dina åtgärder i Spanien.

På senaste tiden har det upprepats vid alltför många tillfällen att Skatteverket kräver mer pengar utöver vad som redan betalats ut. Om du vill undvika sådana betalningar är det viktigt att veta hur man ska agera och hur man lämnar in överklaganden och anspråk.

På Advokatfirman Mesa & Green kommer vi att ta hand om alla ärenden där du kan vara involverad.

Vårt mål är inte att undvika skatter, utan att se till att du betalar så lite skatt som möjligt.